Kastrup d. 26-05-2024
BRUGTE MASKINER NYE MASKINER SERVICES NYHEDER PROFIL KONTAKT

SERVICES
VURDERINGER
SEMEX Plastmaskiner ApS er beskikket af justitsministeriet som fagkyndig tillidsmand for plast branchen. Vurderinger foretages ved bl.a. Handel af virksomhed, generationsskifte, refinansieringer og konkursbehandlinger.

Vurderinger indeholder altid en komplet beskrivelse af virksomhedens produktionsudstyr og kan indeholde vurderinger af goodwill og værdier af forme/produkter.
Vurderinger foretages altid on-site (vi skal besigtige udstyret). Derved sikrer vi os at den rigtige værdi altid bliver sat præcist.
Vurderinger bliver for det meste gennemført på en uge.
GENERATIONSSKIFTE
Vi rådgiver ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med generationsskifte i virksomheder. Der kan være mange svære pukler at komme over, i forbindelse med skiftet og der kan vi komme med konkrete input og forslag til løsninger.


GENE
SALG AF VIRKSOMHED
Skal du sælge din virksomhed kan vi formidle salget for dig. Vi når både nationale og internationale markeder og har et stort netværk af potentielle købere. Hvis du udelukkende er interesseret i at sælge produktionsudstyret klarer vi naturligvis også dette.


KONSULENTBISTAND
Vi hjælper din virksomhed med planlægning af produktionsudvidelse, omrokering, automatisering og andre gennemgribende forandringer. Vi kan fungere som sparringspartner ved projekteringen, vi kan gennemføre projekter og sørge for styring af leverandører mm. Kun fantasien sætter grænsen


PROJEKTARBEJDE
Vi udfører projekt arbejder, hvor vi er med fra de første indledende undersøgelser, gennem indhentning af tilbud fra leverandører til selve udførslen af det færdige projekt. Hvis det drejer som om eksempelvis produktionsanlæg hvori der indgår komponenter fra flere leverandører sørger vi for at leverancer overholdes og at komponenterne kommunikere sammen på den mest optimale måde.

© 2007-2014 SEMEX Plastmaskiner ApS, Oliefabriksvej 61, DK-2770 Kastrup, Denmark
Tlf.: (+45) 4913 9810 Fax: (+45) 4913 9830 email: semex@semex.dk